ASSISLT

Automatizovaný Softwarový Systém pro Logopedickou Terapii

Pro logopedy

Podpora terapie motoriky jazyka a rtů.

Pro pacienty

Zvýšení kvality života pacientů.

Pro děti

Zábavnější cvičení jazyka a rtů.

Pro rodiče

Pomoc při procvičování.
TAČR

TAČR

Podpořeno v programu Zéta
TJ01000181 
Image

Screenshot programu při cvičení jednoho ze cviků

Program Assislt má dva módy, při kterých je procvičována pohyblivost a jednotlivé svaly jazyka:

  • základní pro procvičování cviků jazyka, úst a rtů
  • herní, při kterém je pomocí jazyka ovládán postup při hře

V módu procvičování je při návštěvě logopeda vytvořena sestava cviků, které je potřeba procvičovat, počet jejich opakování a obtížnost.

U každého cviku je ukázkové video, jak správně daný cvik provádět.

Možnost vyzkoušet si program naleznete pod odkazem níže.

Ukázka použití dlib knihovny

Před samotnou detekcí jazyka je nejprve zapotřebí správná dekce hlavy a jejích částí. K tomu využíváme open-source knihovnu Dlib. Ta detekuje jednotlivé části pomocí příznaků HoG.

Jednotlivé stavební prvky aplikace testovány v prostředí Matlab. Samotný program psán v jazyce Python s využitím knihoven Dlib a openCV. 

Knihovnu Dlib, dokumentaci a ukázkové přiklady naleznete na odkazu níže.

ÚTIA

Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i. (ÚTIA) je veřejná výzkumná instituce neuniverzitního typu, zřízená Akademií věd České republiky.

ÚTIA provádí základní a aplikovaný výzkum na poli informatiky, zpracování signálů a obrazu, rozpoznávání obrazu, teorie systémů a teorie řízení.

ZOI

Oddělení ZOI se zabývá základním a aplikovaným výzkumem v oblasti zpracování obrazové informace a rozpoznání vzorů.

Vývoj metod a aplikací je zaměřen převážně na oblast biomedicíny, na dálkový průzkum Země, na astronomii a na ochranu kulturního dědictví (restaurování umění).

       Projekt byl podpořen Technickou agenturou ČR v programu Zéta - TJ01000181 
©2021 UTIA . All Rights Reserved . Designed By WebAN

Search