ASSISLT

Automatizovaný Softwarový Systém pro Logopedickou Terapii

Pro logopedy

Podpora terapie motoriky jazyka a rtů.

Pro pacienty

Zvýšení kvality života pacientů.

Pro děti

Zábavnější cvičení jazyka a rtů.

Pro rodiče

Pomoc při procvičování.

Ukázka použití dlib knihovny

Před samotnou detekcí jazyka je nejprve zapotřebí správná dekce hlavy a jejích částí. K tomu využíváme open-source knihovnu dlib. Ta detekuje jednotlivé části pomocí příznaků HoG (Histogram of oriented gradients).

Aplikace je psána pomocí knihoven openCV a Qt v jazyce C++. 

Knihovnu dlib, dokumentaci a ukázkové přiklady naleznete na odkazu níže.

ÚTIA

Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i. (ÚTIA) je veřejná výzkumná instituce neuniverzitního typu, zřízená Akademií věd České republiky.

ÚTIA provádí základní a aplikovaný výzkum na poli informatiky, zpracování signálů a obrazu, rozpoznávání obrazu, teorie systémů a teorie řízení.

ZOI

Oddělení ZOI se zabývá základním a aplikovaným výzkumem v oblasti zpracování obrazové informace a rozpoznání vzorů.

Vývoj metod a aplikací je zaměřen převážně na oblast biomedicíny, na dálkový průzkum Země, na astronomii a na ochranu kulturního dědictví (restaurování umění).

©2023 UTIA . All Rights Reserved . Designed By WebAN

Search