Cílem projektu je vytvoření softwarového systému pro podporu terapie poruch řeči pro dospělé i dětské pacienty s vrozenou i získanou narušenou (oslabenou) motorikou mluvidel. Systém je zaměřen na individuální léčbu pomocí cvičení, která vedou ke zlepšení motoriky jazyka a tedy k lepší artikulaci. Systém bude na základě doporučení terapeuta pro konkrétního pacienta nabízet sestavu cviků, motivovat pomocí augmented reality, vyhodnocovat provedení terapeutických pohybů a archivovat jednotlivé seance pro následnou kontrolu. Umožní vyhodnotit harmonogram a celkový progres logopedické terapie. V dětském módu bude léčba zatraktivněna propojením pohybu jazyka a objektu v počítačové hře. Základní složkou systému je modul vyhodnocující hybnost jazyka na základě obrazových dat z webové kamery.

©2023 UTIA . All Rights Reserved . Designed By WebAN

Search